9 de nov. 2012

Cronologia abacial (2)


A finals del segle XIV, les guerres i les crisis econòmiques que afectaren Europa trencaren les relacions entre Cîteaux i la majoria dels monestirs. L’orde s’intentaria articular en unitats menors, sense perdre el contacte amb Cîteaux, però al regne de Castella les reformes desembocaren en la creació de la primera de les congregacions que trencarà totalment els lligams amb l’orde i no reconeixerà l’autoritat del Capítol General. Això va ser l’any 1425 però el monestir de Santes Creus va mantenir fins l’any 1619 una oposició manifesta a aquest nou ordre perquè considerava que faria perillar la seva autonomia.

La congregació s’estructurava sota la direcció d’un vicari general, escollit cada quatre anys d’entre tots els abats, això comportava la possibilitat de restar sota l’autoritat d’un abat que fins ara formava part d’una comunitat filial. Els canvi més important, però, que s’aprecien en el nou funcionament és que el càrrec d’abat deixa de ser vitalici i l’elecció quadriennal “no seria exercida lliurement, sinó que quedaria condicionada per la terna elaborada pel Definitori, el qual presentaria al monestir els tres candidats que considerés més aptes” i la presidència de l’acte aniria a càrrec del Vicari General de la Congregació”. 
 
ABADIATS QUADRIENNALS
Període
Abats
1619-1624
Josep de Barberà
1624-1628
Bartomeu Rovira
1628-1632
Joan Carreras
1632-1636
Rafael Voltor
1636-1640
Ramon Pagès
1640-1641
Hilarió Gil
1641-1644
Joan Bosc
1644-1650
Pere Salla
1650-1652
Joan Segrià
1652-1654
Ambròs Soler
1654-1656
Antonio Suelves
1656-1660
Pasqual Sobies
1660
Antoni Sacases
1660-1664
Jaume Porta
1664-1668
Joan de Peguera
1668-1672
Cels Modolell
1672-1673
Antoni Lleó
1673-1676
Cels Modolell
1676-1680
Josep Canals
1680-1681
Cels Modolell
1681-1684
Pau Miracle
1684-1688
Joan Babtista Montagut
1688-1693
Pau Miracle
1693-1696
Jeroni de Vidal i de Nin
1696-1700
Jaume Oliver
1700-1704
Joan Babtista Montagut
1704-1705
Jaume Oliver
1705-1706
Joan Torrent
1706-1708
Tomàs Vidal i Nin
1708-1711
Per ordre reial, període de suspensió d’eleccions abacials
1711-1716
Francesc Guiu
1714
Nou règim
1716-1720
Anselm Soler
1720-1725
Maur Vallès
1725-1728
Francesc Huguet
1728-1732
Agustí de Campderrós
1732-1736
Josep Francesc Padró
1736-1739
Francesc Huguet
1739-1740
Joan Babtista Papiol
1740-1744
Benet Llort i Montguió
1744-1748
Josep Francesc Padró
1752-1756
Pau Comes
1756-1760
Ramon Burset i Puig
1760-1764
Felip de Moixó
1764-1768
Pau Comes
1768-1772
Ramon Burset i Puig
1772-1776
Josep Franquet
1776-1780
Antoni Folc
1780-1784
Josep Tarrós
1784-1788
Joan Sabater
1788-1792
Josep Mestre
1792-1796
Francesc Aldivert
1796-1800
Tomàs Riera i Virgili
1800-1805
Josep Bassa
1805-1808
Benet Moretó
1808-1815
Josep Roca
1815-1819
Joan Barba
1819-1826
Benet Vives
1826-1830
Macià Belart
1830-1834
Pere Carrera
1834-1835
Josep M. Ballester
1835, juliol
Exclaustració
 
Fonts consultades:
Llibre de Santes Creus”. Eufemià Fort i Cogul
“Santes Creus en el canvi dels abats perpetus al abats quadriennals” Elisabeth Baldor
“El Monestir de Santes Creus” Cèsar Martinell
“L’Ordre del Cister a la Catalunya Nova” Emilia Altarriba i Josep Baluja
Fotografia: Dolors Palma