3 de set. 2012

Cronologia abacial (1)


“Tres eren els pilars bàsics en què es fonamentava l’orde del Cister:
  • Autonomia de les abadies: cada monestir era considerat independent des del punt de vista econòmic i de govern, amb potestat per escollir el seu abat i per fundar noves abadies...
  •  Visita regular de l’abat-pare a les cases filials per a vetllar pel compliment de l’observança i presidir l’elecció del nou abat quan les filials quedaven vacants...
  •  Reunió anual de tots els abats al Capítol General, presidit per l’abat general de l’orde, l’abat de Cîteaux.”
A Santes Creus, fins a principis del segle XVII, els abats eren escollits lliurement per les comunitats i el càrrec esdevenia vitalici
 
ABADIATS VITALICIS
Període
Abats
1152-1154
Guillem
1154-1156
Hug
1156-1158
Gerard
1158-1185
Pere de Puigvert (Valldaura?)
1185-1200
Hug II
1200-1222
Bernat d’Àger
1222-1226
Ramon de Rifar
1226-1233
Bernat Calbó
1233-1234
Ramon
1234-1249
Arnau
1249-1255
Guerau
1255-1265
Berenguer d’Eimeric
1265-1293
Gener
1293-1308
Bonanat de Vila-seca
1308-1309
Pere d’Arters
1309-1335
Pere Alegre
1335-1347
Francesc Miró
1347-1375
Guillem de Ferrera
1375-1380
Bartomeu de La Dernosa
1380-1404
Andreu Porta
1404-1413
Bernat Dalmau
1413-1418
Pere Serraixó
1418-1430
Domènec Vinader
1430-1438
Joan Pinyana
1438-1457
Guillem Blanc
1457-1465
Bernat Abellà
1465-1479
Pere Blanc
1479-1519
Pere de Mendoza
1519-1534
Bernadí Tolrà
1534-1560
Jaume Valls
1560-1593
Jeroni Contijoc
1593-1608
Pere Nogués
1608-1619
Jaume Carnisser
      
Fonts consultades:
Llibre de Santes Creus”. Eufemià Fort i Cogul
“Santes Creus en el canvi dels abats perpetus al abats quadriennals” Elisabeth Baldor
“El Monestir de Santes Creus” Cèsar Martinell